Styrelsen

Årets styrelse

2016-2017

Vi vill belysa hur framtidens engagemang ser ut - hur det påverkar området och framför allt föreningen.

 

Styrelsen i Villaföreningen Norra Båstad tror att föreningslivet måste tänka nytt, skruva lite på sitt tänk när det gäller ideellt engagemang.

Robert Palm, ordförande

Martin Runesson, vice ordförande

Mattias Pohjantähti, kassör

Per Wulff, sekreterare

Mariette Åkergren, v.sekr

Patrik Jansson, ledamot

Eva Nyberg, ledamot

Mattias Röijer, suppleant

 

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Villaföreningen Norra Båstad ansvara under inga omständigheter gentemot någon part för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med användningen av den här webbplatsen

 

Copyright @ All Rights Reserved