Midsommar

Midsommarfirande

traditionsenligt samlades vi kl 10.00 för att klä Midsommarstången.

Kl 14.00 började dansen och tombolahjulet drog igång.

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Villaföreningen Norra Båstad ansvara under inga omständigheter gentemot någon part för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med användningen av den här webbplatsen

 

Copyright @ All Rights Reserved