Start

Föreningens verksamhetsområde sammanfaller med Hemmeslövs och Eskilstorps Vägförenings område.

ideela aktiviteter

ideelt arbete skapar trivseln inom området. frivilliga krafter är alltid välkomna!

Valborgsfirandet blev likt tidigare år en trevlig kväll med samling nere vid lekplatsen, Mellanvägen

Den här tillställningen är ”årets höjdare”, både när det gäller antalet besökare och vad beträffar underhållningen.

årsmötet hålls på Båstad camping strax efter midsommar

årets styrelse

styrelsen arbetar ideellt för föreningens bästa, alla ideella krafter av enskilda både medlemmar och icke medlemmar är alltid välkomna.

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Villaföreningen Norra Båstad ansvara under inga omständigheter gentemot någon part för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med användningen av den här webbplatsen

 

Copyright @ All Rights Reserved